خانه سیگار

مجتمع تفریحی توریستی بهشت افرا

مجتمع بهشت افرا جهت رفاه حال مهمانان عزیز و توجه به سلامت جامعه و درچارچوب رعایت احترام به حقوق کلیه مهمانان عزیز دارای یک خانه سیگار است