زمین بازی

ویژه کودکان

مجتمع بهشت افرا جهت رفاه حال مهمانان عزیز دارای یک زمین بازی ویژه کودکان است که کودکان عزیز میتوانند در این زمین مشغول بازی و سرگرمی شوند