زمین ورزشی

مجتمه تفریحی توریستی بهشت افرا

مجموعه بهشت افرا جهت استفاده مهمانان گرامی از اوقات فراغت خود دارای یک محیط ورزشی با تجهیزات مناسب است