کتابخانه

کتابخانه مجتمع تفریحی توریستی بهشت افرا

مجتمع بهشت افرا جهت حمایت از فرهنگ کتاب خوانی و دوستداران مطالعه ، دارای یک کتابخانه با فضایی آرام جهت مطالعه مهمانان عزیز است